Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, of als we een gerechtvaardigd belang hebben. Een gerechtvaardigd belang kunnen wij hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als we kunnen aantonen dat het gebruik van uw persoonsgegevens relevant en passend is voor het gebruik van onze diensten.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer).

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor het gebruik van onze diensten door u kunnen wij soms een beroep doen op dienstverleners. In deze voorkomende gevallen zijn onze dienstverleners contractueel verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Bij de eventuele verwerking of toepassing van uw persoonsgegevens wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming of profilering, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens dan is het mogelijk om inzicht te krijgen in de onderliggende logica die hierbij wordt gebruikt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en waar mogelijk worden uw gegevens automatisch na zes maanden verwijderd. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kunt u ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens alleen nog tippen, via dit formulier.
 • Toegang tot uw gegevens
  Op verzoek informeren wij bezoekers van onze website over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren neem dan contact met ons op.

Werving en inzet van persoonlijke advertenties (marketing)
Voor de online campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen uiteraard alleen als er sprake is van een gerechtvaardigd belang of als u vooraf toestemming hebt gegeven conform de AVG.

U kunt zich altijd uitschrijven voor deze advertenties. Op onze website gebruiken we diverse retargeting-systemen; daarom moet u per systeem de link gebruiken om de functie uit te schakelen.

Ook maken wij voor onze campagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platformen advertenties worden getoond, dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u zich hiervoor bij deze platformen afmelden. Hoe u dit doet leest u op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zijn dat u daarna nog steeds een advertenties van ons te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering van onze dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij op basis van een gerechtvaardigd belang of als u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.